FSC | Field Studies Council

Field Studies Council: Bringing Environmental Understanding to All

Arweiniad i blanhigion coetiroedd

  • Code: OP83
  • Author(s): Gulliver & Gulliver
  • Date: 2004
  • Price : £3.30

Cafodd y mwyafrif o blanhigion cyffredin coetiroedd eu cynnwys yn yr allwedd yma, ond, mae’n bosib i chi ddod ar draws planhigion nad ydynt wedi eu cynnwys oherwydd eu bod yn cael eu cysylltu fel arfer â chynefinoedd eraill. Mae’r allwedd wedi ei seilio ar nodweddion dail fel y gallwch adnabod planhigion pan nad ydynt yn blodeuo.

Also available in English

View your basket